Nhóm biển báo nguy hiểm gồm có 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển báo số 246 nhằm cảnh báo mọi người và phương tiẹn tham gia giao thông đường bộ biết trước các t́nh huống nguy hiểm có thể xảy ra để có biện pháp pḥng ngừa.
 

Biển báo nguy hiểm từ 201-204      

- Biển số 201 (a, b) "Chỗ ngoặt nguy hiểm"
        Biển báo hiệu sắp đến chỗ nguy hiểm.
 

        Biển 201a "Chỗ ngoặt nguy hiểm ṿng bên trái".
 

        Biển số 201b "Chỗ ngoặt nguy hiểm ṿng ben phải".
 


- Biển số 202 "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp"
 

        Biển báo hiệu sắp hết đoạn đường ngoặt liên tiếp (có từ ba đoạn cong ngược chiều nhau) nguy hiểm lái xe cần giảm tốc độ.

- Biển số 203 (a, b, c) "Đường bị hẹp"
        Biển báo hiệu sắp đến 1 đoạn đường bị hẹp đột ngột.
 

        Biển số 203a "Đường bị hẹp cả 2 bên".
 

        Biển số 203b "Đường bị hẹp về phía trái".
 

        Biển sô 203c "Đường bị hẹp về phía phải".
        Ở tất cả những vị trí đường bị hẹp, người lái xe phải chú ư quan sát xe đi ngược chiều. Xe đi ở phía đường bị thu hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều.

- Biển số 204 "Đường hai chiều"
        Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường có thể chỉ có một làn đường mà tạm thời hay thường xuyên các chiều xe đi và về vẫn phải chung.  
 

Biển báo nguy hiểm từ 205-208      


- Biển sô 205 (a, b, c, d,e) "Đường giao nhau"
        Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có trường hợp nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng. Tùy theo h́nh dạng nơi giao nhau có đặt biển thích hợp.

- Biển số 206 "Giao nhau chạy theo ṿng xuyến"

 

        Biển báo hiệu nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa điểm giao, các loại xe qua điểm giao ṿng trái, phải đi ṿng xuyến qua đảo an toàn.
 

- Biển số 207 (a, b, c) "Giao nhau với đường không ưu tiên"
        Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên. Tùy theo h́nh dạng nơi giao nhau có đặt biển cho thích hợp.
 

        Các xe đi trên đường có đặt những biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
 

- Biển số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên"
       Biển báo hiệu đường không ưu tiên, sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên (Biển được đặt trên đường không ưu tiên).
 

        Các xe đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên theo Luât Giao thông đường bộ.

Biển báo nguy hiểm từ 209-214      

- Biển số 209 "Giao nhau có tín hiệu đèn"
 

          Biển báo hiệu nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đên.             

- Biển số 210 "Giao nhau với đường sắt có rào chắn"
 

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay chắn nửa kín ở cả hai bên đường sắt, có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông

- Biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn"
 

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt hoặc đường bộ và đường sắt có từng đoạn đi chung với nhau không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông. 

- Biển số 212 "Cầu hẹp"
 

        Biển báo hiệu sắp đến cầu hẹp (loại cầu có chiều rộng ḷng cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m. Khi qua các cầu này các xe phải nhường nhau à chờ ở 2 đầu cầu.
 

- Biển số 213 "Cầu tạm"
 

        Biển báo hiệu sắp đến cầu tạm (loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe qua lại). Khi gặp biển này, lái xe cần cẩn trọng và lưu ư sau mỗi trận mưa lũ hoặc khi nước ngập nhất thiết không được qua cầu.  
 

- Biển số 214 "Cầu xoay-Cầu cất"
        Biển báo hiệu sắp đến cầu xoay, cầu cất(loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ để cho tàu thuyền qua lại). Các phương tiện đi trên đường bộ phải chờ đợi
Biển báo nguy hiểm từ 215-219      

- Biển sô 215 (a, b) "Kè, vực sâu phía trước"
 

        Biển báo hiệu sắp tới những chỗ có kè, vực sâu, hoặc bờ sông áp sát đường, lái xe cần đề pḥng t́nh huống nguy hiểm như vượt ke, tụt xuống vực sâu ở bên trái hoặc bên phải

 

- Biển sô 216 "Đường ngầm"
 

        Biển bao hiệu những chỗ có đường ngầm(đường tràn) đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ.
 

- Biển số 217 "Bến phà"
 

        Biển bao hiệu sắp đên bến phà. Người tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo nội quy bến phà.
 

- Biển số 218 "Cửa chui"
 

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ đường có cổng chui, kiểu cổng ṭ ṿ, chắng bộ dạng cầu ṿm...


 
- Biển số 219 "Dốc xuống nguy hiểm"
 

        Biển báo hiệu sắp tới chỗ dốc xuống nguy hiểm. Con số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng %. Chiều dài của dốc có thể được chỉ dẫn bằng biển phụ số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

Biển báo nguy hiểm từ 220-224      

- Biển số 220 "Dốc lên nguy hiểm"
          Biển báo hiệu sắp tới chỗ dốc lên nguy hiểm.
 
- Biển số 221 (a, b) "Đường không bằng phẳng"
        Biển báo hiệu sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lơm, sống trâu... Xe cần chạy với tốc độ thấp.
          Biển số 221a "Đường có ổ gà, sống trâu".
          Biển số 221b "Đường có sóng mấp mô nhân tạo".
       Chiều dài của đoạn đường không bằng phẳng được chỉ dẫn bằng biển phụ số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.
- Biển số 222 "Đường trơn"
        Biển báo hiệu sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn. Lái xe cần tránh hăm phanh, ga, số đột ngột hoặc chạy xe với tốc độ cao.
-Biển số 223 (a, b) "Vách núi nguy hiểm"
        Biển báo hiệu đường đi sát vách núi, nguy hiểm lái xe phải cẩn thận.
        Biển số 223a "Vách núi nằm ở bên trái đường".
 

        Biển số 223b "Vách núi nằm ở bên phải đường".
 

- Biển số 224 "Đường người đi bộ cắt ngang"
 

        Biển báo hiệu sắp tới phần đường ngang dành cho người đi bộ sang đường. Gặp biển này các lái xe phải nhường cho người đi bộ.

 

Biển báo nguy hiểm từ 225-229      

- Biển số 225 "Trẻ em"
 

        Biển báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường. Chiều dài của đoạn đường này có thể được chỉ dẫn bằng biển phụ số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

 
- Biển số 226 "Đường người đi xe đạp cắt ngang"
 

        Biển báo hiệu gần tới chỗ thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ôtô.

 
- Biển số 227 "Công trường"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường đang tiến hành sửa chữa có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường. Khi gặp biển này lái xe phải giảm tốc độ và chấp hành sự hướng dẫn của người điều khiển giao thông nếu có

 
- Biển số 228 (a, b) "Đá lở"
 

        Biển báo hiệu gần tới một đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy sụt lở bất ngờ, thường có ở những đoạn đường miền núi (chiều dài của đoạn nguy hiểm được ghi ở biển phụ 504 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính. Gặp biển này, người lái xe phải thận trọng, đặc biệt khi thời tiết xấu hạn chế tầm nh́n và khi dừng hay đỗ xe sau những trận mưa lớn

 
- Biển sô 229 "Giải máy bay lên xuống"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn.

Biển báo nguy hiểm từ 230-234      
- Biển số 230 "Gia súc"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường. Gặp biển này người lái xe có trách nhiệm dừng xe lại, bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.
 

- Biển số 231 "Thú rừng vượt qua đường"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có thú rừng chạy qua. Chiều dài của đoạn đường này được chỉ dẫn bằng biển phụ số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên đưới biển chính. 
 

- Biển số 232 "Gió ngang"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh nguy hiểm. Gặp biển này người lái xe cần điều chỉnh tốc độ xe cho thích hợp, đề pḥng t́nh huống gió thổi lật xe.
 

- Biển số 233 "Nguy hiểm khác"
 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường nguy hiểm mà khong thể vận dụng được các kiểu biển đẻ báo hiệu trước.
 

- Biển số 234 "Giao nhau với đường 2 chiều"
 

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều.

Biển báo nguy hiểm từ 235-240      

- Biển số 235 "Đường đôi"
 

        Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường đôi (chiều đi và chiều về phân biệt rơ ràng bằng giải phân cách cứng)
 

- Biển số 236 "Hết đường đôi"
 

        Biển báo hiệu sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết giải phân cách).

- Biển số 237 "Cầu ṿng"
        Biển báo hiệu sắp đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưỏng tới tầm nh́n.
- Biển số 238 "Đường cao tốc phía trước"
        Biển báo hiệu sắp tới đường cao tốc.
- Biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên"
        Biển báo hiệu có đường dây điện cắt ngang trên tuyến đường.
- Biển số 240 "Đựng hầm"
 

        Biển báo hiệu sắp tới đựng hầm (đựng chạy 2 chiều xe mà chiếu sáng lại không tốt).

Biển báo nguy hiểm từ 241-246      


- Biển số 241 "Thôn bản"
        Biển báo hiệu sắp đi qua khu dân cư, thị trấn.. mà ngựi lái xe không có đủ tầm nh́n, hoặc bị hạn chế tầm nh́n.
- Biển số 242 (a, b) " Chỗ đường sắt cắt đường bộ"
        Biển bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn".
        Biển số 242a báo hiệu chỗ giao nhau chỉ có một đựng sắt cắt ngang đường bộ.

        Biển số 242b báo hiệu chỗ giao nhau có từ 2 đựng sắt cắt ngang đựng bộ trở lên.
- Biển số 243 "Nơi đường sắt giao chéo với đường bộ"
        Biển báo hiệu sắp đi qua nơi có đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc.
- Biển số 244 "Đoạn đựng hay xảy ra tai nạn"
        Biển báo hiệu đoạn đựng phía trước thương xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ư.
- Biển số 245 "Đi chậm"
        Biển báo hiệu nhắc nhở lái xe giảm tốc độ, đi chậm theo chỉ dẫn trên biển báo.
 
- Biển số 246 (a, b, c) "Chú ư chướng ngại vật"
 
        Biển báo hiệu phía trước có chướng ngại vật. Người lái xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo.
 
        Biển số 246a "Ṿng tránh ra 2 bên"
 
        Biển số 246b "Ṿng tránh sang bên trái"
 
        Biển sô 246c "Ṿng tránh sang bên phải"